Personal

 

VD
Kajsa Claesson

Telefon
0494-792 52 
E-post
Kajsa Claesson

 

Kund- och uthyrningsansvarig
Anna-Lisa Ring

Telefon
0494-792 66
E-post
Anna-Lisa Ring

 

 

 

Fastighetsansvarig
Håkan Carlzon 

Telefon
0494-792 59
E-post
Håkan Carlzon

 

Kundvärd
Morgan Karlsson

Telefon
0494-792 65
E-post
Morgan Karlsson

Fastighetstekniker, yttre miljö
Martin Hansson

Telefon
0494-792 67
E-post
Martin Hansson

 

 

Fastighetsutveckling
Gunnar Helmer

Telefon
0494-792 53
E-post
Gunnar Helmer

 

 

Ekonomichef 
Kent Hidsjö

Telefon
0494-792 56

E-post
Kent Hidsjö

 

Ekonomi- & marknadsassistent
Susanne Andersson

Telefon
0494-792 61
E-post
Susanne Andersson

 

Receptionist
Carina Jonsson

Telefon
0494-792 72

E-post
Carina Jonsson

 

Fastighetsskötare
Madelene Pettersson

Fastighetsskötare
Roger Svensson