Flytta ut

 

Har det blivit dags att flytta till annat boende? Här har vi samlat svar på vanliga frågor som brukar dyka upp när man funderar på att byta boende.

 

Hur säger jag upp min lägenhet och hur lång uppsägningstid har jag?

En uppsägning ska ske skriftligt och om inget annat bestämts så har du tre månaders uppsägningstid. Du kan även göra din uppsägning digitalt via Mina sidor här på kindahus.se. Det går också bra att besöka oss under våra öppettider så löser vi det tillsammans. Om det är mer än en person som står för kontraktet måste båda skriva på uppsägningen.
Eventuella kontrakt för p-platser och/eller garage upphör samtidigt som bostadsavtalet.

Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i månaden och tre kalendermånader framåt. Om du t.ex. säger upp din lägenhet den 25 mars så löper uppsägningstiden fr.o.m. den 31 mars till den 30 juni. Säger du däremot upp din lägenhet den 1 april så löper uppsägningstiden fr.o.m. den 30 april till den 31 juli.
Vid dödsfall är det en månads uppsägningstid förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad från det att hyresgästen avlidit.

Så snart vi får in en skriftlig uppsägning skickar vi en bekräftelse med information om vad som gäller när man sagt upp en lägenhet.

 

Kan jag få kortare uppsägningstid än tre månader?

I regel kan man inte få kortare uppsägningstid än tre månader. Även om vi har kö på en del lägenheter så får man oftast räkna med att de som står på kö också har uppsägningstid där de bor idag. I undantagsfall kan det gå att lösa med kortare uppsägningstid men det är bättre att utgå ifrån att uppsägningstiden blir tre månader.

 

Hur fungerar det med besiktning av lägenheten och vad gäller om det finns skador?

Uppsagda lägenheter besiktar vi två gånger. En förbesiktning som vi bokar tid för i samband med att du säger upp din lägenhet och en slutbesiktning som du själv bokar enligt de instruktioner du får tillsammans med bekräftelsen på din uppsägning.

Förbesiktningen utförs inom ett par veckor från det att du sagt upp din lägenhet. Vi tittar då dels på det allmänna skicket och dels på om vi ser några skador som du kan komma att bli ersättningsskyldig för. Om det finns skador vi ser så får du information om vad vi bedömer att det kommer att kosta att åtgärda dem om du inte på ett fackmannamässigt sätt själv kan reparera dem.
Observera att vi vid förbesiktningen enbart kommenterar och prissätter skador som vi kan se eller som du informerar om. I de fall då det visar sig finnas ytterligare skador vid slutbesiktningen revideras kostnaden utifrån den nya informationen.

Slutbesiktning av lägenheten ska utföras när du har tömt och städat lägenheten. Kontakta Kindahus senast en vecka innan du ska flytta för att boka tid. Slutbesiktningen ska vara utförd och godkänd senast kl. 12.00 den första vardagen i månaden så att nästa hyresgäst kan börja flytta in. Kom ihåg att även tömma och sopa ur tillhörande förråd, matkällare och liknande.

I samband med slutbesiktningen lämnar du in alla nycklar och tags som hör till lägenheten och som du kvitterat ut. Om någon nyckel eller tag saknas debiterar vi dig för detta. 

Var noga med städningen! Om den inte är utförd på ett godkänt sätt blir vi tvungna att tillkalla ett städbolag som får städa lägenheten klart. Kostnaden för detta fakturerar vi sedan dig som flyttar.

 

Hur gör man med el-avtalet?

Vi på Kindahus avslutar ditt el-avtal till din sista kontraktsdag. Om du flyttar ut tidigare får du själv kontakta E.ON för att avsluta avtalet till den dag du önskar. E.ON har telefonnummer 0771-22 24 24 eller gå in på eon.se

 

Vad ska jag göra med utrustningen som hör till mitt Internet- och/eller TV-avtal när jag flyttar?

Ta kontakt med din tjänsteleverantör för att säga upp eller flytta dina avtal. När det gäller utrustning såsom TV-box, router eller annat du fått hem via din tjänsteleverantör så får du info därifrån om hur den utrustningen ska hanteras.
CPE:n som sitter på väggen vid TV-uttaget hör till lägenheten och måste sitta kvar. (Om det finns ett teknikskåp i lägenheten så kan CPE:n vara placerad där.)

 

Hur gör jag för att folkbokföra mig på min nya adress och att posten ska hamna rätt?

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket skatteverket.se/flytta så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du även ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring adressandring.se

 

 


Vill du boka tid för slutbesiktning?
Kontakta Morgan Karlsson
Telefon: 0494-792 65
E-post: morgan.karlsson@kindahus.se

 

Har du andra frågor om uppsägning?
Kontakta Carina Jonsson
Telefon: 0494-792 50
E-post: carina.jonsson@kindahus.se