Behöver man ha en hemförsäkring?

 

Ja det måste man!

Om olyckan skulle vara framme och du orsakar en skada i din lägenhet riskerar du att få betala kostnaderna för att återställa lägenheten i det skick den hade före skadan. Det kan handla om flera hundratusen kronor vid en brand.

En hemförsäkring går in och täcker kostnader för förstört lösöre och också de kostnader som du riskerar att drabbas av för återställningen av lägenheten.

Som hyresgäst hos Kindahus har du möjlighet att teckna en förmånlig hemförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta.

En hemförsäkring ger skydd för det mesta som kan inträffa, t.ex. brand, vattenskada eller skadegörelse. Hemförsäkringen kan även kompletteras med olika tilläggsförsäkringar för att få ett skydd som passar just dig.

Det går naturligtvis även bra att teckna en hemförsäkring hos något annat försäkringsbolag.

 


Klicka här!
... om du vill läsa mer om och teckna försäkring hos Länsförsäkringar Östgöta!