Var kan jag parkera min bil?

 

I anslutning till våra bostadsområden finns parkeringsplatser och i ett flertal områden även garage. Samtliga våra parkeringsplatser är avgiftsbelagda vilket innebär att man måste hyra en p-plats om man har en bil som man vill parkera inom våra områden. 

Alla våra p-platser är skyltade med unika nummer och du blir tilldelad ett som är ledigt om du behöver hyra en p-plats. Vi har både vanliga parkeringsplatser och el-platser att hyra ut. I de flesta områden finns båda varianterna. På flera områden finns även garage att hyra. Om man hyr garage och alltid kör in sin bil i garaget så behöver man inte hyra en p-plats.

På samtliga våra parkeringar gäller att de personbilar som står där ska vara i bruk och besiktigade, d.v.s. avställda personbilar eller andra typer av fordon får ej parkeras där. Om du har behov av att parkera en avställd personbil eller någon annan typ av fordon, t.ex. en husbil så kan du kontakta Kindahus för att få info om var du kan parkera ditt fordon.

Samtliga våra parkeringsplatser kontrolleras regelbundet och överträdelser beivras.

 

Får man köra in på gården?

Det är tillåtet att under en kort stund köra in sin bil på innergårdar och liknande t.ex. om du har varit och handlat och behöver att lasta ur varor eller annat. Övrig tid ska bilen parkeras på anvisade parkeringsplatser vilket innebär att du måste flytta bilen direkt när du har lastat ur eller i dina varor.
När du ska flytta in eller ut från en lägenhet och kanske behöver låta bilen stå kvar en längre stund kan du få ett tillfälligt parkeringstillstånd. Kontakta oss en vecka innan du ska flytta så får du hjälp att ordna det!

 

Någon annan har ställt sin bil på parkeringen som jag hyr, vad ska jag göra?

Om någon annan ställt sin bil på parkeringsplatsen du hyr ringer du till Aimo Park på telefonnummer 0771-96 90 00 så hjälper de dig med att lösa detta. När du ringer till Aimo Park kommer de att anvisa dig en annan parkering som du kan använda tills problemet med den felparkerade bilen är löst. Du kommer inte att behöva betala ”dubbelt” utan Aimo Park ger dig instruktioner om var du kan stå utan extra kostnad.

 

Var kan mina gäster parkera sin bil när de besöker mig?

Besöksparkering finns på de flesta områden. Observera att dessa plaster endast är till för besökare till området, ej för er som hyr lägenhet där. Information om kostnad och tidsbegränsningar för besöksparkeringarna finns skyltat ute i området. 

 

 


Vill du hyra en parkeringsplats?
Kontakta Carina Jonsson.
Telefon: 0494-792 50
E-post: carina.jonsson@kindahus.se

 

Har någon tagit din parkeringsplats?
Kontakta Aimo Park
Telefon: 0771- 96 90 00

Har du andra frågor om parkering?
Kontakta Martin Hansson.
Telefon: 0494-792 67
E-post: martin.hansson@kindahus.se