Om Kindahus

Stiftelsen Kindahus är det kommunala bostadsbolaget i Kinda kommun. Företaget äger och förvaltar ca 930 lägenheter och 70 lokaler. Utbudet av bostäder är varierat, från marklägenheter till flerbostadshus.

Kindahus ska på ett affärsmässigt sätt medverka till att Kindabornas behov av bostäder tillgodoses samt erbjuda såväl affärslokaler i kommersiella lägen som lokaler för olika kommunala ändamål. Förutsättningarna för detta är att Kindahus fortsätter vara ett företag med stabil ekonomi som arbetar med ständiga förbättringar och till rimliga hyror.

Nöjda kunder är ett av våra övergripande mål och vi strävar efter att vara Kindas bästa hyresvärd! Därför sätter vi ständigt nya mål för att du som kund skall känna dig attraherad, trygg och nöjd med ditt boende hos oss. 

Kontakta oss för ytterligare information! Här på hemsidan har vi samlat det mesta du kan behöva veta om du söker bostad, redan bor hos oss eller om du bara vill veta mer om Kindahus!