Nycklar, lås & säkerhetsdörrar

 

Hur gör man om man behöver fler nycklar till sin lägenhet?

När man flyttar in i Kindahus lägenheter så får man i regel tre stycken lägenhetsnycklar. Om du behöver köpa till flera nycklar, kontakta Kindahus kontor så får du hjälp att ordna det! Det är inte tillåtet att göra egna kopior av nycklarna.

 

Kan Kindahus låsa upp lägenheten åt mig om jag har glömt eller tappat mina nycklar?

Grundregeln är att vi inte låser upp lägenheter om man låst sig ute. I särskilda undantagsfall kan vi hjälpa till att öppna lägenheten på vardagar när Kindahus ordinarie personal är i tjänst och har möjlighet att åka ifrån för att hjälpa till med låsöppningen. I dessa fall kommer vi endast att öppna för den som står för kontraktet under förutsättning att personen kan legitimera sig innan vi låser upp.

Kvällar, helger eller annan tid när ingen ordinarie personal på Kindahus finns i tjänst har vi inte möjlighet att erbjuda hjälp med låsöppning. Detta beslut har vi tagit av säkerhetsskäl då det är svårt för andra än Kindahus personal att garantera att ingen obehörig person släpps in lägenheten.

Vid sjukvårdsfall och liknande har räddningstjänsten tillgång våra huvudnycklar.

 

Jag ska flytta och en eller flera nycklar är försvunna. Vad händer då?

Nycklarna till din lägenhet är du skyldig att ta hand om på ett ansvarsfullt sätt, framförallt för din och din familjs skull, men även för att inte äventyra tryggheten för dina grannar i fastigheten. Lägenhetsnycklarna kan ju i de flesta fall även låsa upp gemensamma utrymmen i huset såsom förråd, cykelrum, m.m.

Vid utflyttning kontrollerar vi alltid hur många nycklar som kvitterats ut till lägenheten så vi vet att alla nycklar återlämnats. Om någon nyckel saknas måste vi byta låset till lägenheten och den avflyttande hyresgästen debiteras kostnaden för detta. Detta gäller även om tvättstugenycklar, postboxnycklar eller elektronisk tag saknas.

Prisexempel: 
- Byte av standard lägenhetslås eller garagelås inkl. nycklar: 1950:-
- Byte av postfackslås inkl. nycklar: 400:-
- Elektronisk tag: 200:-/styck

Observera att detta endast är prisexempel på minsta kostnad för de mest förekommande åtgärderna. Beroende på vad det är för typ av lås i den lägenhet du bor i kan kostnaden bli högre om nycklar saknas när du ska flytta.

 

Säkerhetsdörr och tubcylinder

Många av våra lägenheter har säkerhetsdörr och tubcylinder monterad. Säkerhetsdörren är ett bra skydd mot bl.a. inbrott, brandrök och drag från trapphuset. Tubcylindern används för att ge Kindahus personal eller reparatörer tillträde till lägenheten om du inte är hemma när arbete behöver utföras i din bostad.

I säkerhetsdörren finns alltid en tubcylinder monterad men det kan även sitta tubcylinder i en vanlig lägenhetsdörr.

Klicka här för att se en film som visar hur säkerhetsdörren och tubcylindern fungerar.

 

 


Vill du beställa extra nycklar?
Kontakta Carina Jonsson
Telefon: 0494-792 50
E-post: carina.jonsson@kindahus.se